U wordt sympathisant

Als sympathisant

  • draagt u bij tot 5 titels* à € 50/titel. Totaal: € 250.
  • ontvangt u van elke titel 1 exemplaar.

Bestelformulier T-boeken Sympathisant

Het bedrag schrijven wij vandaag over op rekening BE07 4331 0699 5166 van Theaterpublicaties vzw.